Tunghai University Taiwan Summer Program 2024 [หมดเขต 11 มี.ค 67]

Tunghai University Taiwan Summer Program 2024 [หมดเขต 11 มี.ค 67]

Tunghai University Taiwan ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Summer Program 2024 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 7 – 27 กรกฎาคม 2567 เพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม การบริหารธุรกิจและสถานการณ์การเมืองของไต้หวัน โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,300 USD (Early Bird Rate)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. A photocopy of passport.
2. Language proficiency certificates
3. CV
4. Certificate of Enrollment

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1K9Q08kBSQkNmPgczjbJXtdgqAuGEc7k8/view

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติ มช. ชั้น 1 ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 14.00น. เพื่อดำเนินการในส่วนถัดไป