รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวับผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 สภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง โครงการเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รางวับผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 สภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง โครงการเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ผลงานสหกิจดีเด่น

ผลงานสหกิจดีเด่น

รางวัลเยาวชนต้นแบบ

รางวัลเยาวชนต้นแบบ

รางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบดีเด่น

รางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบดีเด่น


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขันบทบาทสมมุติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย (ประเภทบทบาทสมมุติ) ประจำปี ค.ศ.2020

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขันบทบาทสมมุติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย (ประเภทบทบาทสมมุติ) ประจำปี ค.ศ.2020

รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ