สามารถเลือกตราสัญลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ ที่ต้องการใช้งานได้ โดยการบันทึกรูปที่ต้องการ หรือ ดาวน์โหลดทั้งหมดทุกแบบ

LOGO WHITE THAI-ENG
LOGO WHITE THAI-ENG
LOGO WHITE THAI
LOGO WHITE ENG
LOGO PRIVATE WHITE
LOGO PRIVATE COLOR
LOGO PRIVATE BLACK
LOGO COLOR THAI
LOGO COLOR THAI-ENG
LOGO COLOR ENG
LOGO BLACK THAI ENG
LOGO BLACK THAI
LOGO BLACK ENG