การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ 2566

 

 

อ่านหนังสือรวบบทคัดย่อ (Abstract) >>คลิก<<

 

หมายเหตุ: กำหนดการประชุมข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • การส่งบทคัดย่อ (Abstract)
  • กำหนดการสำคัญ
  • การส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)
    • แบบฟอร์มการส่งผลงานฉบับเต็มจำนวน 10-12 หน้ากระดาษขนาด A4  (download แบบฟอร์ม >> Doc  /  Pdf )
    • คำแนะนำสำหรับการส่งผลงานฉบับเต็ม (download แบบฟอร์ม >> Doc  / Pdf )
    • จัดส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)ตามแบบที่กำหนด  ทาง E-mail: lawcmuconference@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566
หมายเหตุ : หากไม่สามารถ Download เอกสารได้กรุณาเปลี่ยนไปใช้ Browser อื่น

หมดเขตการลงทะเบียนทุกประเภท