การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ 2566

 • อัตราค่าลงทะเบียน
  ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน

  (บาท)

  ผู้นำเสนอผลงาน Early Bird / เครือข่าย MOU / ศิษย์เก่าฯ 800
  ผู้นำเสนอผลงาน Regular 1,000
  ผู้เขียนผลงานร่วม(Co Author) 500
  ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยไม่นำเสนอผลงาน 500