จรรยาบรรณคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง จรรยาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมกับความเป็นอาจารย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 จึงเห็นควรกำหนดจรรยาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไปดังนี้คือ
 1. อาจารย์พึงยึดมั่นในปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. อาจารย์พึงประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม ให้เป็นผู้สมควรแก่การยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป
 3. อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติให้บริการวิชาการทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม
 4. อาจารย์ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ดีที่ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย
 5. อาจารย์พึงอุทิศตนเพื่อศิษย์และการศึกษา
 6. อาจารย์พึงถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์และเพื่อนร่วมงาน
 7. อาจารย์พึงมีคุณธรรม มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากศิษย์และหน้าที่โดยมิชอบ
 8. อาจารย์พึงรักษาและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
 9. อาจารย์พึงรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์อย่างกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่งแก่ศิษย์ สนับสนุนให้ศิษย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
 10. อาจารย์พึงเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 11. อาจารย์พึงปฏิบัติงาน โดยใช้เสรีภาพทางวิชาการในทางที่สุจริต ปราศจากการครอบงำด้วยอิทธิพล หรือผลประโยชน์อื่นใด
 12. อาจารย์ต้องปฏิบัติหน้าที่วิจัยอย่างมีจรรยาบรรณนักวิจัย
 13. อาจารย์พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
 14. อาจารย์พึงส่งเสริมให้เพื่อนอาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาของคณาจารย์
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543
(ลงนาม) วิจิตร ศรีสุพรรณ
(รองศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสุพรรณ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/http://workload.cmp.ubu.ac.th/PortFolio/InnerCollAct/https://journal.mdpip.com/starlight-princess-1000/https://journal.uhe.edu.pk/sweet-bonanza-xmas/https://journals.zu.edu.ly/gates-of-gatot-kaca/https://mdpip.com/akun-pro-kamboja/https://sayangibu.sch.id/bonanza-gold/https://ppdb.sayangibu.sch.id/lucky-neko/https://www.sa-ijas.org/gates-of-olympus/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://rovedar.com/akun-pro-kamboja/https://www.sa-ijas.org/mahjong-ways-2/https://admin.berjasa.co.id/akun-pro-kamboja/https://admin.berjasa.co.id/gates-of-olympus/https://learning.modernland.co.id/storage/-/akun-pro-kamboja/https://learning.modernland.co.id/gates-of-olympus/https://pcdn.edu.pl/link-terbaik/https://pcdn.edu.pl/sweet-bonanza/https://pythononlinecompiler.com/sigmaslot/http://niaksha-academic.ac.id/rekomendasi-link/https://tapchi.hce.edu.vn/slot-hoki/https://tapchi.hce.edu.vn/link-situs/https://journal.uhe.edu.pk/demo-gratis/https://vokasi.ui.ac.id/products/luar-negeri/https://www.sa-ijas.org/depo25-bonus25/https://askantech.com/wp-content/gates-of-olympus/https://stephclairesmith.com.au/passwordhttps://theairdgroup.com.au/password/https://podcastmerch.com/password/http://ojs.redfundamentos.com/slot-pulsa/https://revistas.natura.unsa.edu.ar/schemas/dana/https://rmta.ru/sdana/http://ovo-terbaru.spatialys.com/https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/dana/https://www.redfundamentos.com/imgs/pulsa/https://vokasi.ui.ac.id/web/wp-content/power-of-ninja/https://satpolpp.padanglawasutarakab.go.id/build/js/https://simtaru.padanglawasutarakab.go.id/assets/app/http://ptj.encyklopediateatru.pl/js/statistics/gates-of-olympus/http://ptj.encyklopediateatru.pl/styles/sweet-bonanza/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/project/thailand/https://morbis.id/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/tema/tanpa-potongan/https://demo-olympus.carrd.cohttps://demo-2024.crd.co/https://mahjong-ways2.uwu.ai/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/js/slot-dana/https://link-thailand.crd.co/https://padanglawasutarakab.go.id/starlight-princess/https://dpmptsp.simalungunkab.go.id/image/starlight-princess/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/js/gates-olympus/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/js/mahjong-ways-2/https://slot-gacor-2024.crd.co/https://satpolpp.padanglawasutarakab.go.id/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/https://data.pasamankab.go.id/uploads/user/2024-02-28-081555.312437index.htmlhttps://data.kepahiangkab.go.id/uploads/user/2024-02-28-084507.827272index.htmlhttps://dpmptsp.simalungunkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://opendata.dairikab.go.id/uploads/user/2024-02-28-105502.123933index.htmlhttps://tpid.morbis.id/gates-of-olympus/https://repo.itdri.id/uploads/user/2024-02-28-115628.411686index.html/https://padanglawasutarakab.go.id/slot-gacor/https://reciss.asuss.gob.bo/slot-dana/https://philol-journal.sfedu.ru/pages/products/slot-depo-10k/https://tpid.morbis.id/starlight-princess/http://demo-olympus.atlantageek.com/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/products/gampang-menang/https://sgacor.carlosdelfino.eti.br/https://link-thailand.elumenotion.com/https://mahjong-2.healthyprog.com/https://slot-mahjong.vashonstorefront.com/https://majta.creson.edu.mx/slot-luar/https://minervaideas.com/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/products/malam-ini/https://pointer.ternatekota.go.id/products/kakek-merah/https://library.binawan.ac.id/products/kakek-zeus/https://lib.unsimar.ac.id/js/slot-gacor-maxwin/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/assets/dana/http://pro-kamboja.mathewsanders.com/https://tpid.morbis.id/akun-pro-malaysia/https://tpid.morbis.id/akun-pro-jepang/https://tpid.morbis.id/slot-deposit-pulsa/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/js/slot-thailand/https://majta.creson.edu.mx/slot-depo-10k/https://yesjitu.bandung.go.id/js/demo/https://yesjitu.bandung.go.id/storage/bantuan-pendidikan/https://jurnal.badrussholeh.ac.id/depo25-bonus25/https://vokasi.ui.ac.id/web/wp-includes/assets/https://umnu.ac.id/slot-zeus/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/pasticoba/index.htmlhttps://umnu.ac.id/slot-gacor/https://vokasi.ui.ac.id/web/wp-content/depo-pulsa/https://yesjitu.bandung.go.id/test/https://yesjitu.bandung.go.id/js/pulsa/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/babebun/https://jurnal.badrussholeh.ac.id/demo-olympus/https://vokasi.ui.ac.id/web/wp-content/upgrade/https://journal.ipw.ac.id/js/gacor/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/pulsa/https://journal.ipw.ac.id/pulsa/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/assets/https://disbudpar.padanglawasutarakab.go.id/Assets/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/aztec-gems/https://jpp.polije.ac.id/elearning/thai-gacor/https://baliwag.gov.ph/dewa-olympus/https://ediciones.uautonoma.cl/dana/https://kibit.edu.ua/wp-content/upgrade/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/stats/https://babebun.ditjenbun.pertanian.go.id/pasticoba/app/https://kibit.edu.ua/wp-includes/assets/https://pesawarankab.go.id/assets/maxwin-gacor/https://akun-pro-kamboja.mojadipro.com/