ตารางสอบประชาสัมพันธ์ตารางสอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง ณ บริเวณหน้าห้องสอบ
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053-942917-18

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ