ประชาสัมพันธ์ตารางสอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง ณ บริเวณหน้าห้องสอบ
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053-942917-18