คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : วิชาการคุณภาพ วิชาชีพคุณธรรม น้อมนำสังคม
ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะ
ข่าวสำหรับนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ