ข่าวทั่วไป

Jul
03

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อัตราจ้างเดือนละ 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4320009 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

By Surapan Tanloungkat | ข่าวทั่วไป
DETAIL
Jul
02

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566

DETAIL
Jul
02

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี “สร้างครูดี สู่สังคมไทย”

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี “สร้างครูดี สู่สังคมไทย” คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค รองคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน และนายทินกฤต นุตวงษ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 40 ปี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567

DETAIL
Jun
14

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดทำโครงการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดทำโครงการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ รองคณบดีด้านบริหาร คณะนิติศาสตร์มีแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการทำงานประกอบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายการพัฒนากระบวนการทำงานในรูปแบบ DIGITAL TRANSFORMATION เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนเพื่อปรับการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเติบโตและยั่งยืน โดยมีคุณนพรัตน์ อัครจินดา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานระบบดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

DETAIL
Jun
13

โครงการกลุ่มวิจัยด้านกฎหมายกับสังคม ทะลุเพดานนิติศาสตร์ไทย “กฎหมายกับมนุษยศาสตร์”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการกลุ่มวิจัยด้านกฎหมายกับสังคม ทะลุเพดานนิติศาสตร์ไทย “กฎหมายกับมนุษยศาสตร์” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ โดยมีหัวข้อในประเด็นกฎหมายกับเพศภาวะ, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์, กฎหมายกับมนุษยศาสตร์, กฎหมายกับมานุษยวิทยา และกฎหมายกับสังคมวิทยา ณ โรงแรม Novotel เชียงใหม่

DETAIL
Jun
12

โครงการอบรม “Future Lawyers Skills Training”

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.ร่วมกับ มูลนิธิ BABSEACLE และ DLA Piper ร่วมจัดโครงการอบรม “Future Lawyers Skills Training” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DETAIL
Jun
12

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 5

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 5 หลักสูตรระยะเวลา 9 เดือน

DETAIL
Jun
05

ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณรายได้และได้รับบริจาคทุนการศึกษาจากมูลนิธิ,บริษัทหน่วยงานภาครัฐ และบุคคลต่างๆ เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/cmusis เลือกหัวข้อ “สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567” โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

DETAIL
May
27

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๗

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๗

DETAIL
May
20

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจาก Université Catholique de Lille ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะ Professor.Dr. Barthélémy Courmont จาก Université Catholique de Lille สาธารณรัฐฝรั่งเศส

DETAIL

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save