โครงการกลุ่มวิจัยด้านกฎหมายกับสังคม ทะลุเพดานนิติศาสตร์ไทย “กฎหมายกับมนุษยศาสตร์”

โครงการกลุ่มวิจัยด้านกฎหมายกับสังคม ทะลุเพดานนิติศาสตร์ไทย “กฎหมายกับมนุษยศาสตร์”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการกลุ่มวิจัยด้านกฎหมายกับสังคม ทะลุเพดานนิติศาสตร์ไทย “กฎหมายกับมนุษยศาสตร์” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ โดยมีหัวข้อในประเด็นกฎหมายกับเพศภาวะ, กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์, กฎหมายกับมนุษยศาสตร์, กฎหมายกับมานุษยวิทยา และกฎหมายกับสังคมวิทยา ณ โรงแรม Novotel เชียงใหม่

The Faculty of Law at Chiang Mai University organized a project on Legal and Social Research Groups titled “Breaking Through the Ceiling of Thai Legal Studies: Law and Humanities” on June 11, 2024. The event was inaugurated by Assistant Professor Dr.Chainarong Luengvilai, Dean of the Faculty of Law, along with Associate Professor Somchai Preechasillapakul, a faculty member of the Faculty of Law. The topics discussed included Law and Gender, Law and Economics, Law and Humanities, Law and Anthropology, and Law and Sociology. The event was held at the Novotel Hotel in Chiang Mai.