ประเพณีรดน้ำดำหัวอธิการบดี คณบดี คณาจารย์อาวุโส และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการของคณะนิติศาสตร์

ประเพณีรดน้ำดำหัวอธิการบดี คณบดี คณาจารย์อาวุโส และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการของคณะนิติศาสตร์

ประเพณีรดน้ำดำหัวอธิการบดี คณบดี คณาจารย์อาวุโส และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการของคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมการรดน้ำดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมืองอันทรงคุณค่า ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องนิติสโมสร คณะนิติศาสตร์