ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการรับสมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง (Chevening Scholarship)

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการรับสมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง (Chevening Scholarship)

ด้วยชีพนิ่งประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระยะเวลาหนึ่งปี ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร

โดยจะครอบคลุมในค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน ค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป และมีศักยภาพความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ โดยมีช่วงเวลาการรับสมัคร ดังนี้

ช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน
– เปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง

ช่วงเดือนพฤศจิกายน
– ปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
– สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
– ประกาศผลทุนชีฟนิ่ง

ช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม
– ผู้ได้รับทุนชึฟนิ่งเดินทางไปศึกษาต่อ

* วันที่เปิดและปิดรับสมัครทุนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี *

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ www.chevening.org/ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล์ chevening.thailand@fcdo.gov.uk