ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP320004 และ EP32005

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP320004 และ EP32005

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 เรื่องชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP320004 และ EP32005 จำนวน 2 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาโทอัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250.- บาท หรือคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.- บาท นั้น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว