คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๗

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๗

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๗

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมการทำงานที่เป็นประโยชน์ ให้สามารถนำไปต่อยอดความรู้ด้านนวัตกรรม การทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่