คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Faculty of Law, Sriwijaya University (UNSRI)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Faculty of Law, Sriwijaya University (UNSRI)

[English below]
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Faculty of Law, Sriwijaya University (UNSRI) ณ เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย

โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณบดี Faculty of Law Sriwijaya University (UNSRI), Prof.Dr.Febrian,S.H.,M.S. และบุคลากรจาก Faculty of Law Sriwijaya University (UNSRI) ในการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ทั้งนี้ นอกจากการเดินทางไปลงนามในบันทึกข้อตกลงฯดังกล่าวแล้ว คณาจารย์ทั้งสองสถาบัน ได้ถ่ายทำพอดแคสท์ร่วมกันผ่านช่องทาง Youtube ในชื่อช่อง FHUNSRI ในหัวข้อ “Exploring the Intersection of Law and Higher Education” เพื่อเป็นการแนะนำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ทั้งสองสถาบัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางกฏหมายร่วมกัน
โดยวัตถุประสงค์ของการลงนามฯในครั้งนี้ ทั้งสองสถาบันมีแผนที่จะดำเนินการด้านการทำวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน


Faculty of Law CMU signed MoU with Faculty of Law Sriwijaya University (UNSRI) at Palembang city, Indonesia
On 5 March 2024, Assistant Professor Dr.Nuthamon Kongcharoen, Dean of Faculty of Law, Chiang Mai University, Dr.Nawaporn Saeneewong Na Ayudhaya, Assistant dean in Academic and International Affairs and Associate Professor Dr.Tossapon Tassanakunlapan, Head of the school of Law visited Faculty of Law, Sriwijaya University to sign a Memorandum of Understanding (MoU) between Faculty of Law CMU and Faculty of Law UNSRI at Palembang city, Indonesia.
By signing the memorandum with UNSRI,Faculty of Law CMU honored by the Dean of Faculty of Law Sriwijaya University (UNSRI), Prof.Dr.Febrian,S.H.,M.S. and staffs and students from the Faculty of Law Sriwijaya University (UNSRI) in a warm welcome.
In addition, Faculty members of both institutions have filmed a podcast together on Youtube channel under the name of FH UNSRI TV on the topic “Exploring the Intersection of Law and Higher Education” to introduce the Faculty of Law, Chiang Mai University to become more known internationally and provide opportunities for faculty members of both institutions able to exchange opinions on legal issues together.
For the objectives of signing MoU, both institutions plan to carry out on research and joint exchange of academic staffs and students.
On behalf of Faculty of Law, Chiang Mai University. We would like to send our gratitude to Faculty of Law UNSRI Teams for the dedication for an amazing MoU signing ceremony. We’re thrilled to have academic collaboration with you soon in the near future
#LawCMU #FHUNSRI