ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (EP320003)

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (EP320003)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง EP320003 โดยมีสัญญาจ้างดังนี้

สัญญาจ้างระยะที่ 1 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่จ้าง
สัญญาจ้างระยะที่ 2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี
สัญญาจ้างระยะที่ 3 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 7 ปี
สัญญาจ้างระยะที่ 4 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างได้ถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942911

ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่)