RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013
[ข่าวประชาสัมพันธ์วิจัย] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาโบราณสถานระหว่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 และร่วมนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://arcweb.arc.cmu.ac.th/icomos2013/web/
โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
เมื่อ จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:33:58
ผู้เข้าชมทั้งหมด 918 ครั้ง
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com