บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ [CV]
กระบวนวิชาที่รับผิดชอบ
- เอกเทศสัญญา 1
- เอกเทศสัญญา 3
- เอกเทศสัญญา 6
- กฎหมายครอบครัว
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เบื้องต้น
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 323
E-Mail : atsadayut.polnpak@cmu.ac.th
ผลงานทางวิชาการ :
- พ.ศ. 2547: การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้หน่วยงานปฏิบัติเพื่อปฏิรูปงานตำรวจเพื่อประชาชน

งานวิชาการ
- พ.ศ. 2546: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับสตรี ” ให้แก่มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท และศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2546: วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อและหลักประกันความเสี่ยง ” ให้แก่สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2543 - 2544: วิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารทางวิชาการ
- พ.ศ. 2546: เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายทรัพย์และทรัพย์สิน “ สรุปสาระสำคัญลักษณะทรัพย์และทรัพย์สิน ”
- พ.ศ. 2545: เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายแรงงาน “ วินัยและการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้าง ”
- พ.ศ. 2543: เอกสารคำสอนวิชากฎหมายแรงงาน “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม ”
- พ.ศ. 2543: เอกสารคำสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย “ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ภาค 1 ความทั่วไป ”
- พ.ศ. 2542: เอกสารคำสอนวิชาเอกเทศสัญญา 1 “ สัญญาซื้อขาย : สภาพและลักษณะของสัญญา ”

งานอื่น
- พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน: กรรมการโครงการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน งานบริการชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์
- พ.ศ. 2547 - 2548: กรรมการและเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- พ.ศ. 2546 - 2547: กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2545 - 2548: กรรมการโครงการฝึกอบรบนักวิจัยด้านสตรีศึกษา รุ่นที่ 5
- พ.ศ. 2545 - 2548: กรรมการโครงการฝึกอบรบอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 4
- พ.ศ. 2545 กรรมการและเลขานุการการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์
- พ.ศ. 2543 - 2546: กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- พ.ศ. 2542 - 2544: กรรมการโครงการฝึกอบรบอาสาสมัครกฎหมายเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 3
ความสนใจทางวิชาการ :
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
- พ.ศ. 2539 - 2541: รับทุนตามโครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นอาจารย์ ของทบวงมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน :
- พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ รับผิดชอบหมวดวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พ.ศ. 2547: อาจารย์ พิเศษ วิชากฎหมายธุรกิจ 1 คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- พ.ศ. 2545 - 2546: อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- พ.ศ. 2542 - 2543: อาจารย์พิเศษ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา :
- พ.ศ. 2545: ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2541: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2537: มัธยมศึกษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
- พ.ศ. 2531: ประถมศึกษา โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ จ.สิงห์บุรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://journal.mdpip.com/starlight-princess-1000/https://journal.uhe.edu.pk/sweet-bonanza-xmas/https://journals.zu.edu.ly/gates-of-gatot-kaca/https://mdpip.com/akun-pro-kamboja/https://sayangibu.sch.id/bonanza-gold/https://ppdb.sayangibu.sch.id/lucky-neko/https://www.sa-ijas.org/gates-of-olympus/https://www.sa-ijas.org/sweet-bonanza/https://rovedar.com/akun-pro-kamboja/https://www.sa-ijas.org/mahjong-ways-2/https://admin.berjasa.co.id/akun-pro-kamboja/https://admin.berjasa.co.id/gates-of-olympus/https://learning.modernland.co.id/storage/-/akun-pro-kamboja/https://learning.modernland.co.id/gates-of-olympus/https://pcdn.edu.pl/link-terbaik/https://pcdn.edu.pl/sweet-bonanza/https://pythononlinecompiler.com/sigmaslot/https://www.sa-ijas.org/products/mahjong-wins/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/products/pyramid-bonanza/https://learning.modernland.co.id/products/pt2/http://niaksha-academic.ac.id/rekomendasi-link/https://member.aosa.org/storage/products/platinum/https://pointer.ternatekota.go.id/assets/products/mpo/https://tapchi.hce.edu.vn/slot-hoki/http://skpipm.id/products/zeus-vs-hades/https://pcdn.edu.pl/products/slot-luar-negeri/https://tapchi.hce.edu.vn/link-situs/https://jazindia.com/products/treasures-of-aztec/https://transbahasa.co.id/products/rujak-bonanza/https://journal.uhe.edu.pk/demo-gratis/https://library.binawan.ac.id/products/akun-pro-platinum/https://www.sa-ijas.org/pasarantogel2/https://seer.anafe.org.br/products/zeus-vs-hades/https://vokasi.ui.ac.id/products/idn/https://vokasi.ui.ac.id/products/luar-negeri/https://pcdn.edu.pl/products/pyramid-bonanza/https://revistaeletronica.iedi.edu.br/products/kakek-merah-slot/https://ists.knu.ua/docs/products/mpo/https://www.sa-ijas.org/depo25-bonus25/https://askantech.com/wp-content/gates-of-olympus/https://stephclairesmith.com.au/passwordhttps://theairdgroup.com.au/password/https://podcastmerch.com/password/http://www.rms.rbru.ac.th/uploads/products/slot-server-luar-gacor-hari-ini/http://www.rms.rbru.ac.th/uploads/products/rujak-bonanza/http://ojs.redfundamentos.com/slot-pulsa/https://revistas.natura.unsa.edu.ar/schemas/dana/https://rmta.ru/sdana/http://ovo-terbaru.spatialys.com/https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/dana/https://www.redfundamentos.com/imgs/pulsa/https://vokasi.ui.ac.id/web/wp-content/power-of-ninja/https://satpolpp.padanglawasutarakab.go.id/build/js/https://ptj.encyklopediateatru.pl/pages/products/pt2/https://simtaru.padanglawasutarakab.go.id/assets/app/http://ptj.encyklopediateatru.pl/js/statistics/gates-of-olympus/https://ic.fbm.vutbr.cz/pages/products/pt2/http://ptj.encyklopediateatru.pl/styles/sweet-bonanza/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/project/thailand/https://morbis.id/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/tema/tanpa-potongan/https://demo-olympus.carrd.cohttps://demo-2024.crd.co/https://mahjong-ways2.uwu.ai/https://sibukinblkpp.jogjaprov.go.id/js/slot-dana/