บุคลากรคณะนิติศาสตร์รายละเอียดบุคลากรคณะนิติศาสตร์

Paul Torremans
ศาสตราจารย์ ดร.Paul Torremans
Professor of Intellectual Property Law, Faculty of Social Sciences
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Special Lecturer
หมายเลขโทรศัพท์ : -
E-Mail : paul.torremans@nottingham.ac.uk
ผลงานทางวิชาการ :
View all publications
ความสนใจทางวิชาการ :
Professor Torremans taught at the Universities of Leicester and Leeds, before joining the University of Nottingham in September 2002. He also served as a Sub-Dean for Graduate Studies at the Faculty of Law of the University of Leicester. His areas of expertise are Intellectual Property Law and Private International Law. In relation to the latter area Professor Torremans was also a member of the Department of Private International Law of the Faculty of Law of the University of Ghent, Belgium until 30th September 2008. Professor Torremans is a member of the Association Littéraire et Artistique International (ALAI) and of its British branch BLACA, where he sits on the Executive Committee. He is also a member of the Association for the Enhancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (the worldwide association of teachers and researchers in intellectual property).

Professor Torremans has acted as an expert for the World Intellectual Property Organisation, the European Commission (most recently on 21st April for the European Group on Ethics in science and new technologies in relation to synthetic biology patents) and other international organisations.

He is also a member of CLIP, an international group of experts developing a set of principles on the interaction between intellectual property and private international law. The most recent draft of their proposals can be found at www.cl-ip.eu .

Ref. http://www.nottingham.ac.uk/law/people/paul.torremans
เกียรติคุณ รางวัลที่ได้รับ :
ประวัติการทำงาน :
ประวัติการศึกษา :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ