โครงการแลกเปลี่ยน Niigata University Online Summer Program 2024 [หมดเขต 28 มิ.ย.67]

โครงการแลกเปลี่ยน Niigata University Online Summer Program 2024 [หมดเขต 28 มิ.ย.67]

Niigata University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Niigata University Online Summer Program 2024 เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่19 – 22 สิงหาคม 2567

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

(2) มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมได้

(3) สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ.

(4) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งตลอดโครงการ

ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งจนจบโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถโอนหน่วยกิตกลับมาได้ 1 หน่วยกิต จาก Niigata University

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้

– Application Form

– Resume

– Copy of Academic Transcript

– ผลคะแนนภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ

Link for download application form : https://cmu.to/5MQ6T

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังอีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 67 เวลา 16.00น. และสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niigata-u.ac.jp/…/niigata-university-short…/