ประกาศเงื่อนไขในการพิจารณาให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย

ประกาศเงื่อนไขในการพิจารณาให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย

ประกาศเงื่อนไขในการพิจารณาให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว