เอกสารประกอบการอบรมผู้ช่วยอาจารย์วิชานิติตรรกศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

เอกสารประกอบการอบรมผู้ช่วยอาจารย์วิชานิติตรรกศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

เนื่องจากประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ใหม่ อัพเดต 1 พ.ย. 2562)
ได้มีกำหนดจัดอบรมและสอบคัดเลือกผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1
และได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการอบรมผู้ช่วยอาจารย์วิชานิติตรรกศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้ศึกษาและนำมาประกอบการอบรมดังกล่าว