แสดงรายละเอียดข่าวเอกสารประกอบการอบรมผู้ช่วยอาจารย์วิชานิติตรรกศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

เอกสารประกอบการอบรมผู้ช่วยอาจารย์วิชานิติตรรกศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบการอบรมผู้ช่วยอาจารย์วิชานิติตรรกศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

เนื่องจากประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ใหม่ อัพเดต 1 พ.ย. 2562)
ได้มีกำหนดจัดอบรมและสอบคัดเลือกผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1
และได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการอบรมผู้ช่วยอาจารย์วิชานิติตรรกศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้ศึกษาและนำมาประกอบการอบรมดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ