แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นศาลอุทธรณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นศาลอุทธรณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นศาลอุทธรณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นศาลอุทธรณ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียดการแข่งขัน
- ประเภททีม ทีมละ 2 คน
- เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 14,000.- บาท

ดาวโหลดใบสมัคร https://goo.gl/ygcWmM

ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ - 20 กพ. 2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ