แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการรายงานตัวคาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศกำหนดการรายงานตัวคาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการรายงานตัวคาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศกำหนดการรายงานตัวคาดว่าสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม – วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ