แสดงรายละเอียดข่าวเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2555 สำหรับผู้กู้รายใหม่

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2555 สำหรับผู้กู้รายใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2555 สำหรับผู้กู้รายใหม่

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2555 สำหรับผู้กู้รายใหม่ จาก 10 ขั้นตอนเป็น 11 ขั้นตอน ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ