แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551ทุกคน

ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551ทุกคน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551ทุกคน

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551 รายละเอียดสามารถ Download ได้ในไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ