แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ลานสรวงข่วงศิลป์" ครั้งที่6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ลานสรวงข่วงศิลป์" ครั้งที่6 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ด้วยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมส่งเสริมสล่าล้านนาได้จัดโครงการ "ลานสรวงข่วงศิลป์" ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมล้านนา

รายละเอียดติดตามได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ