ลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับสมาชิก
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
สุขสันต์วันเกิดศิษย์เก่าที่เกิดในเดือนนี้
 • 1 มกราคม วรางคณา เบกากู่
 • 1 มกราคม ภูริบูรณ์ ไกวัลนาโรจน์
 • 1 มกราคม ปาจรีย์ สุบรรพวงศ์
 • 10 มกราคม นคร อุ่นเรือน
 • 11 มกราคม รชนม์ ไชยฉกรรจ์
 • 12 มกราคม สุภิญญา สุพาณิชกร
 • 12 มกราคม ชวิศา อังศุสิงห์
 • 13 มกราคม ชุติญาภัค ถวาย
 • 14 มกราคม วริสรา ปุริโส
 • 14 มกราคม เจตน์ สุทธิสันต์ชาญชัย
 • 14 มกราคม เกรียงไกร ใจโส
 • 16 มกราคม ณัฏฐ์วิรยา พันธุ์สกุล
 • 17 มกราคม สุพจน์ สีตะสิทธิ์
 • 17 มกราคม ปราชญา สุทธิพันธ์
 • 18 มกราคม ศิริเพ็ญ ปานพ่วง
 • 18 มกราคม กนกวรรณ ถาวรสันต์
 • 19 มกราคม อาทิตยา การเก่ง
 • 19 มกราคม ประยูร อนัญญาวงศ์
 • 2 มกราคม พรเทพ ชายสุทธิ์
 • 23 มกราคม นัชชาพัศย์ หิรัญสถิตย์พร
 • 23 มกราคม เขมชาติ ตนบุญ
 • 23 มกราคม อุมาวดี รุ่งเรืองบางชัน
 • 25 มกราคม สคณวรรษ ล้วนสมหวัง
 • 26 มกราคม ธนกฤต สุภาพ
 • 27 มกราคม สิทธิศักดิ์ สุขปักษา
 • 27 มกราคม จงจิตต์ คงนคร
 • 28 มกราคม สุพัตรา เกษมจิตต์
 • 30 มกราคม ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
 • 31 มกราคม กานต์สิรี พงษ์จิตสุภาพ
 • 31 มกราคม ธีรธิป ทองมีอาคม
 • 4 มกราคม อภิชาติ มัธยานุวัต
 • 6 มกราคม โนรี แสงโมลี
 • 7 มกราคม สุชน คุณธรรมสถาพร
 • 7 มกราคม นิฐิณี ทองแท้
 • 8 มกราคม อรรถจินต์ เรืองชยจตุพร
 • 9 มกราคม พรรณิกา แปงสนิท
วารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2557
ข่าวสารศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครงาน / ศึกษาต่อ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2625 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นายวิรัช ทองเกลี้ยงเกตุ รหัส 582012124