ลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับสมาชิก
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
สุขสันต์วันเกิดศิษย์เก่าที่เกิดในเดือนนี้
 • 1 กรกฎาคม จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ
 • 1 กรกฎาคม นวภัทร ปันคำ
 • 10 กรกฎาคม จิรากิตติ์ แสงลี
 • 11 กรกฎาคม ภาคภูมิ ใจวงค์ปาน
 • 14 กรกฎาคม สุทธิพงศ์ ยศโต
 • 15 กรกฎาคม เบญจภรณ์ พรหมสูตร
 • 15 กรกฎาคม กมลชนก ศรีคำนวล
 • 15 กรกฎาคม กิตติ ก้อนแก้ว
 • 17 กรกฎาคม ศรสินี วจีสัตย์
 • 18 กรกฎาคม พิศาล สุขกิจโสภณ
 • 18 กรกฎาคม โอฬารัก กาลจักร
 • 18 กรกฎาคม อธิป จันทนโรจน์
 • 18 กรกฎาคม กตตน์ธีร์ วงศ์สุรินทร์
 • 18 กรกฎาคม จรัล มณีจันสุข
 • 18 กรกฎาคม พิมพ์ณดา ภิญโญชัยพิริยะ
 • 19 กรกฎาคม นวรัตน์ จันทราภิวัฒน์
 • 20 กรกฎาคม อนุสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
 • 21 กรกฎาคม วรวัฒน์ วิจิตรา
 • 21 กรกฎาคม ศุจิธร ยืนยงค์
 • 22 กรกฎาคม อภิรดี เกษาพร
 • 23 กรกฎาคม จักรินทร์ สุหา
 • 23 กรกฎาคม สุรีย์รัตน์ บุญประเสริฐ
 • 24 กรกฎาคม นนทนันท์ จันทร์ครุธ
 • 24 กรกฎาคม Saranros Janarporn
 • 25 กรกฎาคม ปราชญานนท์ หนูพรหม
 • 25 กรกฎาคม สุรศักดิ์ เนาวรัตน์พนมมาศ
 • 25 กรกฎาคม วิทูรย์ ตลุดกำ
 • 26 กรกฎาคม นราธิป เนตรคำ
 • 28 กรกฎาคม นิพัทธ์ หงษ์มณี
 • 28 กรกฎาคม ธีรศักดิ์ เฮ้งตระกูล
 • 28 กรกฎาคม คณาธิป ภูวสิษฎ์ธีรานันต์
 • 3 กรกฎาคม กิตติพงษ์ พลางคะ
 • 3 กรกฎาคม ภานุพงษ์ เพิ่มพูลสินชัย
 • 3 กรกฎาคม กรรณิกา แซ่ตั้ง
 • 31 กรกฎาคม ณัฐธร พิงภักดิ์
 • 4 กรกฎาคม ธนารักษ์ สมฤทธิ์
 • 6 กรกฎาคม วิสุทธิ์ แก้วสิงห์คำ
 • 7 กรกฎาคม kittiya kitwikham
 • 7 กรกฎาคม นุชจรินทร์ อินประถม
 • 9 กรกฎาคม บุษยมาศ นุชนารถ
วารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2557
ข่าวสารศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครงาน / ศึกษาต่อ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2712 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นายยงยศ ยุกติธร รหัส 592010074