ลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับสมาชิก
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
สุขสันต์วันเกิดศิษย์เก่าที่เกิดในเดือนนี้
 • 10 พฤศจิกายน เสาวลักษณ์ ปัญจ์พิสุทธ์
 • 11 พฤศจิกายน ไตรรัตน์ อิทธิวราภรณ์กุล
 • 12 พฤศจิกายน ทวีจักร์ สิงเหาะ
 • 14 พฤศจิกายน ศักดิ์ศรันย์ นาคราช
 • 14 พฤศจิกายน กอบโชค จันทรศัพท์
 • 15 พฤศจิกายน ภาณุเดช เดชนาเกร็ด
 • 15 พฤศจิกายน ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ
 • 16 พฤศจิกายน พงศธร (เก่ง) ทรงสว่าง
 • 17 พฤศจิกายน ถิรพล บุญสูง
 • 18 พฤศจิกายน วิจิตรา อุดมเดช
 • 19 พฤศจิกายน สุทธิพงษ์ พิลา
 • 19 พฤศจิกายน ธนกฤต กิติวรานนท์
 • 2 พฤศจิกายน ดนุพิชชา จันทร์ศิริยานันท์
 • 20 พฤศจิกายน ขวัญชนก กิตติวาณิชย์
 • 20 พฤศจิกายน ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ
 • 20 พฤศจิกายน ส.ต.ต.ศิวะพัฒน์ เรืองเดชณรงค์
 • 20 พฤศจิกายน รัตนาภรณ์ ยงยุทธวิชัย
 • 21 พฤศจิกายน ศิรดา เผือกสุวรรณ
 • 21 พฤศจิกายน วิรากอน สายสูง
 • 23 พฤศจิกายน ปารวีร์ อุชุภาพ
 • 23 พฤศจิกายน สุจินตนา ปิยธรรม
 • 25 พฤศจิกายน อานุภาพ ลิขิตานนท์
 • 29 พฤศจิกายน สมประสงค์ พันธุประยูร
 • 29 พฤศจิกายน องอาจ เศรษฐวงศ์
 • 3 พฤศจิกายน คมกริบ คำแดง
 • 30 พฤศจิกายน สุธาสินี ธรรมสอน
 • 4 พฤศจิกายน วีระพล บุตรแก้ว
 • 5 พฤศจิกายน สุกุณฑี อนุราช
 • 5 พฤศจิกายน ปวีณา อุสาห์
 • 7 พฤศจิกายน ชนินทร์ธร เมฆสุวรรณ
 • 8 พฤศจิกายน คณินทร์ เกิดสมศรี
 • 8 พฤศจิกายน ดนุพันธุ์ พจน์พงษ์
 • 8 พฤศจิกายน ปณิดา ใจดี
 • 9 พฤศจิกายน กรกช อนันตวุฒิ
วารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2557
ข่าวสารศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครงาน / ศึกษาต่อ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2623 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นายวัชรพงศ์ ค่อยจะโปะ รหัส 572010061