ลงชื่อเข้าใช้งาน สำหรับสมาชิก
Username :
Password :
ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
สุขสันต์วันเกิดศิษย์เก่าที่เกิดในเดือนนี้
 • 1 เมษายน ปาลิดา โดมไพรวัลย์
 • 1 เมษายน สุจิตราภา กาสุยะ
 • 11 เมษายน พิสิฐ บุญมี
 • 11 เมษายน สถาพร ใสเรียน
 • 11 เมษายน รังสรรค์ ศิริเขตต์
 • 12 เมษายน ปิยาภรณ์ ศรีภักดี
 • 12 เมษายน โชติพงศ์ เปล่งวิทยา
 • 13 เมษายน วิษณี ศรีสุข
 • 15 เมษายน กานต์ กาญจนวงศ์
 • 15 เมษายน วันธยา สุวรรณอักษร
 • 18 เมษายน ณัฎฐวัฒน์ ฮุนสวัสดิกุล
 • 18 เมษายน ดำรงค์ ขาวราศรี
 • 18 เมษายน อังศุธร พูลประสาธน์พร
 • 19 เมษายน ยมาภรณ์ โกศายานนท์
 • 2 เมษายน จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
 • 20 เมษายน ธนชล สุทธสุวรรณ
 • 20 เมษายน ธิติพร บุญมี
 • 20 เมษายน อุทิศ จิตร์ทะวงค์
 • 21 เมษายน ศรัณย์วุฒิ น้อยภู่
 • 24 เมษายน ธนิตา ศรีครินทร์
 • 24 เมษายน การะเกด กษมาวจี
 • 25 เมษายน อังคณา นิสสัยพันธ์
 • 27 เมษายน วชิระ ชัยหัง
 • 28 เมษายน ปุญญิศา แสนศรี
 • 28 เมษายน ภาสกร รอยอินทรัตน์
 • 29 เมษายน ศุภชัย(บุญชัย) สิริอรุณรุ่งโรจน์
 • 29 เมษายน สุภาพ กุมาพันธ์
 • 30 เมษายน นภัสพร ศักดิ์เดชานนท์
 • 6 เมษายน ธนพร พงศ์ธเนศ
 • 6 เมษายน พรวรรณภัทร รอดเมฆ
 • 7 เมษายน เขมจิรา ตันตรานนท์
 • 8 เมษายน โสภณัฐ สุมันตกุล
วารสารแสงนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2557
ข่าวสารศิษย์เก่านิติศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครงาน / ศึกษาต่อ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2711 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นางสาววรกานต์ ถิ่นอ่วน รหัส 582010062