ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานศาลปกครอง
-
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ(ด้านกฎหมาย)
ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

จำนวน : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

คุณสมบัติ
  
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน กพ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th


เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:08:12
ผู้เข้าชมทั้งหมด 650 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานศาลปกครอง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1