ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
-
โครงการผู้นำรุ่นใหม่ CP Future Leaders

-เรียนรู้ธุรกิจที่หลากหลายและได้ลงมือทำจริง
-ร่วมงานกับผู้นำรุ่นใหม่จากหลากหลายประเทศ
-เป็นผู้บริหารเครือฯในอนาคต

คุณสมบัติ
-ปริญญาตรี หรือโท ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 24 ปี
-โดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ กิจกรรมเพื่อส่วนรวม หรือผลการเรียนดีเด่น
-มีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีแนวคิดของความเป็นเจ้าของธุรกิจ ผุ้ประกอบการ รักการเียนรู้

ผู้สนใจส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่สำนักทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อ พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:40:46
ผู้เข้าชมทั้งหมด 603 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1