ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน กรมศาสนา
-
ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

คุณสมบัติ : ปริญญาตรีทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง
และขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเลขานุการกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2
อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ถนน เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 18-22 กันยายน 2560
เว็บไซด์ http://www.dra.go.th/
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 13:03:16
ผู้เข้าชมทั้งหมด 597 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน กรมศาสนา

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1