ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
-
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติ   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติ   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติ   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง : นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติ   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติ   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติ   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-13 กันยายน 2560
ที่เว็บไซต์ http://dwf.thaijobjob.com/
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09:50:18
ผู้เข้าชมทั้งหมด 683 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1