ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ)
 
Username ที่ต้องการใช้งาน
Password : Password อีกครั้ง
ชื่อ
ศิษย์เก่าในระดับ รุ่นที่
รหัสนักศึกษา E-Mail

E-Mail ที่ลงทะเบียนจะต้องเป็น E-Mail ของของท่านที่สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากระบบจะส่ง Username และ รหัสผ่านไปยัง E-Mail ของท่าน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้แล้ว
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างคณะนิติศาสตร์ และศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ให้ได้แลกเปลี่ยนข่าวสารและเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร ขอเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์ทุกรุ่นร่วมลงทะเบียนเพื่อกรอกประวัติข้อมูลที่อยู่ การทำงาน และเพื่อติดต่อสื่อสารรวมทั้งแจ้งข่าวสารของคณะให้ศิษย์เก่าได้ทราบทั่วกัน

ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกรายงานแก่ผู้ดูแล เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลศิษย์เก่าก่อน ทำให้ยังไม่สามารถใช้งานระบบได้ จนกว่าจะมีการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลของศิษย์เก่า คณะนิติศาสสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ถูกต้อง จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะส่ง E-Mail ยืนยันการใช้งานไปยัง E-Mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะ

สำหรับสมาชิก | Username | Password | ลืมรหัสผ่าน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1