วารสารแสงนิติศาสตร์

วารสารแสงนิติศาสตร์ 3/2558

ฉบับ 4/2559

วารสารแสงนิติศาสตร์ 3/2558

ฉบับ 3/2558

วารสารแสงนิติศาสตร์ 2/2557

ฉบับ 2/2557

วารสารแสงนิติศาสตร์ 1/2557

ฉบับ 1/2557

       

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2799 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นายธิติวุฒิ เภตรา รหัส 612010024