จำนวนรายการผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดแบ่งตามรุ่น
จำนวนรายการผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดแบ่งตามรุ่น

แบ่งตามรุ่น | แบ่งตามปีที่เข้ามาศึกษา

 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 0 จำนวน 1 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 0 จำนวน 82 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 1 จำนวน 61 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 2 จำนวน 45 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 3 จำนวน 47 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 4 จำนวน 58 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 5 จำนวน 55 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 6 จำนวน 71 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 7 จำนวน 72 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 8 จำนวน 60 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 9 จำนวน 150 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 10 จำนวน 203 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 11 จำนวน 165 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 12 จำนวน 137 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 13 จำนวน 157 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 14 จำนวน 164 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 15 จำนวน 150 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 16 จำนวน 134 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 17 จำนวน 106 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 18 จำนวน 204 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 19 จำนวน 140 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 20 จำนวน 174 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 21 จำนวน 113 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 22 จำนวน 52 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 23 จำนวน 56 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 24 จำนวน 67 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 25 จำนวน 4 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 26 จำนวน 51 คน
 • [ปริญญาตรี] รุ่นที่ 27 จำนวน 2 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 1 จำนวน 2 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 2 จำนวน 2 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 3 จำนวน 2 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 4 จำนวน 4 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 5 จำนวน 1 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 6 จำนวน 1 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 8 จำนวน 3 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 10 จำนวน 1 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 14 จำนวน 1 คน
 • [ปริญญาโท] รุ่นที่ 15 จำนวน 1 คน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2799 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ นายธิติวุฒิ เภตรา รหัส 612010024