จำนวนรายการผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดแบ่งตามปีที่เข้ามาศึกษา
จำนวนรายการผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดแบ่งตามปีที่เข้ามาศึกษา

แบ่งตามรุ่น | แบ่งตามปีที่เข้ามาศึกษา

 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. จำนวน 399 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 0 จำนวน 16 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2535 จำนวน 61 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2536 จำนวน 44 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2537 จำนวน 48 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2538 จำนวน 56 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2539 จำนวน 55 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2540 จำนวน 68 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2541 จำนวน 68 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2542 จำนวน 59 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2543 จำนวน 146 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2544 จำนวน 202 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2545 จำนวน 166 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2546 จำนวน 132 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2547 จำนวน 159 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2548 จำนวน 241 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2549 จำนวน 71 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2550 จำนวน 132 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2551 จำนวน 102 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2552 จำนวน 193 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2553 จำนวน 133 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2554 จำนวน 173 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2555 จำนวน 45 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2556 จำนวน 13 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2557 จำนวน 3 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2558 จำนวน 12 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2559 จำนวน 1 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2560 จำนวน 1 คน
 • ปีที่เข้าศึกษา : พ.ศ. 2561 จำนวน 1 คน

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1