เพลงคณะนิติศาสตร์

ดาวน์โหลดทั้งหมด 3088 ครั้ง | ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดาวน์โหลดทั้งหมด 1558 ครั้ง | ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดาวน์โหลดทั้งหมด 1560 ครั้ง | ดาวน์โหลดได้ที่นี่


© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1