คุณจามร พรพลวัฒน์ ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมนิติพัฒน์
-
คุณจามร พรพลวัฒน์ ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่นที่ 21 มอบเงินสนับสนุน
แก่ชมรมนิติพัฒน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว

ทั้งนี้ชมรมนิติพัฒน์ เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับน้องๆ นักเรียนชาวไทยภูเขา ที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ ได้แก่ การสร้างลานกิจกรรม การให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชนบท การปรับปรุงอาคารเรียน เป็นต้น โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "ค่าย รอ(Law)อาสา พัฒนาชนบท" ดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้ได้ดำเนินกิจกรรมมาถึงปีที่ 5โดยในครั้งนี้ ชมรมนิติพัฒน์ จะได้จัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านกองแขก (สาขาแม่หลุ) ตำบลกองแขก อ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจร่วมพัฒนากิจกรรมดังกล่าว สามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี ชมรมนิติพัฒน์
เลขที่บัญชี 456-0-04230-6

ทั้งนี้ผู้บริจาค สามารถแจ้งรายชื่อและความประสงค์ได้ที่ Facebook : รอ(Law)อาสาพัฒนาชนบท โดยทางคณะนิติศาสตร์จะได้จัดทำใบลดหย่อนภาษีให้ท่าน เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป
เมื่อ พุธ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:50:24
ผู้เข้าชมทั้งหมด 739 ครั้ง
คุณจามร พรพลวัฒน์ ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนแก่ชมรมนิติพัฒน์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1