บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด(กรีนบัส)
-
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ CCTV

ลักษณะงาน : วิเคาราะห์ สังเกตุการ กล้อง CCTV /
รายงานความปิดปกติ ตามแบบที่บริษัทกำหนดไว้

จำนวน : หลายอัตรา

คุณสมบัติ
  
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
มีทักษะการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และช่างสังเกต
มีความละเอียดรอบคอบ ไม่มีปัญหาทางด้านสายตา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ 107/2 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต. หนองป่าครั่ง อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-241933 ต่อ 402 หรือ 087-1860007
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10:03:47
ผู้เข้าชมทั้งหมด 758 ครั้ง
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด(กรีนบัส)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942917-8 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu2007@gmail.com, lawcmumail@gmail.com
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนแล้ว 2800 คน
สมาชิกของระบบคนล่าสุดคือ JCfUZQsqJCfUZQsq JCfUZQsq รหัส 1