ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (เฉพาะชั้นปี 3)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (เฉพาะชั้นปี 3)

ประกาศรายชื่อเฉพาะชั้นปีที่ 3 นะคะ
น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ประกอบข่าว
อย่าลืมมาเรียนตามวัน - เวลา ที่ได้แจ้งไว้ ณ ห้อง EALS ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ (ติดกับห้องศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ใครไปไม่ถูกมาติดติดพี่ได้ที่สำนักงานนะจ๊ะ)