แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (เฉพาะชั้นปี 3)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (เฉพาะชั้นปี 3) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (เฉพาะชั้นปี 3)

ประกาศรายชื่อเฉพาะชั้นปีที่ 3 นะคะ
น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ประกอบข่าว
อย่าลืมมาเรียนตามวัน - เวลา ที่ได้แจ้งไว้ ณ ห้อง EALS ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ (ติดกับห้องศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ใครไปไม่ถูกมาติดติดพี่ได้ที่สำนักงานนะจ๊ะ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ