ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อเฉพาะชั้นปีที่ 1,2 และ 4 นะคะ
น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ประกอบข่าว
อย่าลืมมาเรียนตามวัน - เวลา ที่ได้แจ้งไว้ ณ ห้อง EALS ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ (ติดกับห้องศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ใครไปไม่ถูกมาติดติดพี่ได้ที่สำนักงานนะจ๊ะ)

สำหรับน้องๆ ชั้นปีที่ 3 เมื่อได้รับผลแล้วพี่จะรีบแจ้งให้ทราบก่อนจะถึงเวลาเรียนแน่นอนค่ะ