แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177227(กฎหมายพาณิชย์ 1) ตอน 001 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 08.00-09.30 น.

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177227(กฎหมายพาณิชย์ 1) ตอน 001 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 08.00-09.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!สอนเพิ่มเติมวิชา 177227(กฎหมายพาณิชย์ 1) ตอน 001 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 08.00-09.30 น.

คณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177227(กฎหมายพาณิชย์ 1) ตอน 001 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 08.00-09.30 น. SB 4208

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ