ประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 801 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ!งดสอนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 801 ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54

คคณะนิติศาสตร์ ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดสอนกระบวนวิชา 177229(กฎหมายพาณิชย์ 3) ตอน 801
ในวันพุธที่ 30 พ.ย.54 เวลา 16.30-17.30 น. SB 4105