แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้เข้าร่วมออกบูธและจัดกิจกรรมในงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 วิถีวิจัย : สู่การพัฒนาและรับใช้สังคม ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ