แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดย หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 2 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 54 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิต โดยในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 20 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 9,000 ซีซี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ