แสดงรายละเอียดข่าวรายงานเผยแพร่ "สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางการเมือง" โดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

รายงานเผยแพร่ "สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางการเมือง" โดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานเผยแพร่

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์จัดทำรายงาน “สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางการเมือง” โดยรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่จากเวทีอภิปรายสาธารณะร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอ ๓ ประเด็นหลักคือ พรมแดนของ Free Speech และ Hate Speech ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง, สื่อออนไลน์ กับขอบเขตการแสดงความคิดเห็นและการหาเสียงทางการเมือง และประเด็นเรื่องความท้าทายของสื่อทีวีดาวเทียม เคเบิล วิทยุชุมชนและวิทยุท้องถิ่นกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงก่อนและหลังเลือกตั้ง

ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเวทีอภิปรายสาธารณะ “ความท้าทายของสื่อใหม่กับการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง” ได้ตามเอกสารแนบ หรือที่ http://boell-southeastasia.org/web/19-670.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ