แสดงรายละเอียดข่าวสรุปงานเสวนาวิชาการ : เชียงใหม่จัดการตนเอง

สรุปงานเสวนาวิชาการ : เชียงใหม่จัดการตนเอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปงานเสวนาวิชาการ : เชียงใหม่จัดการตนเอง

สรุปเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “เวทีวิชาการแนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐกับการผลักดันรูปธรรมเชียงใหม่จัดการตนเอง” วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการบูรณาการเชียงใหม่จัดการตนเอง

เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูป และมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักคิดของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ