แสดงรายละเอียดข่าวคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2554

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อนำต้นแบบการทำงานของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ