แสดงรายละเอียดข่าวสัมมนา เรื่อง A personal publication strategy for nearly career Academic (& PhDs)

สัมมนา เรื่อง A personal publication strategy for nearly career Academic (& PhDs) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนา เรื่อง A personal publication strategy for nearly career Academic (& PhDs)

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนา เรื่อง A personal publication strategy for nearly career Academic (& PhDs) . โดยมี Professor. Dr.Paul Patterson ตำแหน่ง Head of school of Marketing, Australian School of Business, University of New South Wales ประเทศออกเตรเลีย เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 - 15.00 น ณ ห้องประชุม 6 เหลี่ยม ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์หรือผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณวราลักษณ์ นาคเสน โทร.053-942906

หรีอดาวน์โหลดใบตอบรับได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ