แสดงรายละเอียดข่าวงดสอนกระบวนวิชา กระบวนวิชา 177341 (กฎหมายปกครอง) ตอน 001

งดสอนกระบวนวิชา กระบวนวิชา 177341 (กฎหมายปกครอง) ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดสอนกระบวนวิชา กระบวนวิชา 177341 (กฎหมายปกครอง) ตอน 001

งดสอนกระบวนวิชา กระบวนวิชา 177341 (กฎหมายปกครอง) ตอน 001
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30-11.00 น. SB 4302

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ