แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!!! สำหรับสมาชิก EALS และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เข้าร่วมฟังการบรรยายในวันพุธที่ 10 พ.ย. 54 เวลา 10.00-11.30 น.

ประกาศ!!! สำหรับสมาชิก EALS และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เข้าร่วมฟังการบรรยายในวันพุธที่ 10 พ.ย. 54 เวลา 10.00-11.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!!! สำหรับสมาชิก EALS และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เข้าร่วมฟังการบรรยายในวันพุธที่ 10 พ.ย. 54 เวลา 10.00-11.30 น.

สมาชิก EALS และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เข้าร่วมฟังการบรรยายในวันพุธที่ 10 พ.ย. 54 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้อง EALS ชั้น 2

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อพี่กุ้ง โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ